Hezbollah bereidt een oorlog voor – en de wereld zwijgt

Hezbollah-leider Hassan Nasrallah waarschuwde onlangs Israël, dat zijn door Iran gesteunde terreurorganisatie doelen kan aanvallen waarbij zeer veel Israëlische slachtoffers vallen, waaronder een enorme ammoniak-opslagtank in Haifa en een kernreactor in Dimona.

Verzameling uit Gaza afgeschoten raketten bij het politiebureau van Sderot. (Foto: Isa’ac Harari/Flash90).

Tower Magazine meldde eveneens vorige maand, dat sinds het begin van de Syrische burgeroorlog Iran Hezbollah heeft voorzien van zeer veel ‘spelveranderende’ moderne wapens, ondanks enkele Israëlische luchtaanvallen tegen wapenkonvooien.

In een toekomstig conflict heeft Hezbollah de capaciteit om elke dag 1500 raketten op Israël af te vuren, veel meer dan Israëls raketafweersystemen aankunnen. Indien een dergelijk scenario bewaarheid wordt, zal Israël worden gedwongen om met een ongekende vuurkracht te reageren om zijn eigen burgers te verdedigen.

Burgerdoden als diplomatiek wapen
De geavanceerde wapens van Hezbollah en de systemen die nodig zijn om ze te lanceren zijn volgens berichten ingebed op maar liefst 10.000 locaties in het centrum van meer dan 200 door burgers bewoonde steden en dorpen. Het Israëlische leger heeft openlijk gewaarschuwd voor deze oorlogsmisdaad van Hezbollah en de ernstige bedreiging die ervan uitgaat naar beide partijen, maar dat alarm kreeg bijna geen aandacht van de mondiale media, de Verenigde Naties of andere internationale instellingen.

Net als de terreurorganisatie Hamas, weet Hezbollah dat burgerdoden veroorzaakt door Israël een strategische troef zijn, omdat zij diplomatieke druk opleveren om de militaire reactie van Israël te beperken. Hezbollah ging naar verluidt zo ver, dat het sjiitische families woningen aanbood tegen een verlaagde prijs, als de terreurorga­nisatie raketwerpers in hun huizen mocht opslaan.

Maar als de wereldmedia, de VN, mensenrechtenorganisaties en andere internationale instellingen zich (zoals te verwachten) op Israël storten nadat het burgerslachtoffers heeft veroorzaakt, waarom doen ze niets om die te voorkomen? De aanwezigheid van Hezbollah in Zuid-Libanon is een flagrante schending van resolutie 1701 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, die het gebied uitriep tot een ​​zone ‘zonder gewapend personeel, middelen en wapens’ anders dan het Libanese leger en de United Nations Interim Forces in Libanon (UNIFIL).

In die resolutie wordt ook vereist dat Hezbollah wordt ontwapend, maar de terreurorganisatie heeft vandaag een even groot wapenarsenaal als de meeste legers. Hezbollah bezit naar schatting 140.000 projectielen en raketten, en kan nu volgens berichten geavanceerde wapens vervaardigen in ondergrondse fabrieken die geen last hebben van luchtaanvallen.

‘Israël moet er telkens weer op wijzen, voordat het gebeurt, dat deze dorpen [die wapens van Hezbollah opslaan] militaire posten zijn geworden, en daarom legitieme doelwitten zijn,’ zei Yoram Schweitzer, senior research fellow bij Israëlis Institute for National Security Studies (INSS).

Meir Litvak, directeur van het Alliance Center for Iranian Studies van de Universiteit Tel Aviv, is het ermee eens, en voegde eraan toe dat wereldwijde aandacht ‘Hezbollah’s hypocrisie door zijn cynische gebruik van burgers als (…) menselijk schild zou onthullen.’

Maar zelfs een gezamenlijke campagne om Hezbollah’s voorbereidingen voor een oorlog bekend te maken, zal waarschijnlijk geen dingen veranderen, zei Eyal Zisser, een senior research medewerker bij het Moshe Dayan Centrum voor Midden-Oosten en Afrikaanse Studies. Hezbollah maakt gebruik van het feit dat ‘de internationale gemeenschap te druk is en (…) te zwak om er iets aan te doen,’ zei Zisser. Al ‘deze gesprekken en rapporten hebben geen betekenis. Zie wat er gebeurt in Syrië.’

Wapentransporten aangevallen
Israël heeft in de afgelopen week twee keer voor Hezbollah bestemde wapentransporten in Syrië aangevallen. Syrië reageerde afgelopen vrijdag door een raket met 200 kilo explosieven af te schieten, die Israël met succes onderschepte.

Als Hezbollah provoceert tot een oorlog, kan Israël legitiem civiele gebieden aanvallen waar wapens van Hezbollah liggen opgeslagen, als de Israel Defense Forces (IDF) eerst probeert om de bedreigde burgers te waarschuwen om die gebieden te verlaten, zei Litvak. Maar ‘het zal zeker heel moeilijk zijn en zal op de tv een verkeerde indruk geven.’

Hoewel de soennitische Arabische staten in het algemeen zijn verenigd tegen de sjiitische as Iran-Hezbollah, zijn Litvak, Zisser en Schweitzer het er allemaal over eens dat Israël op niet meer dan stille steun van hen zou kunnen hopen wanneer er raketten rondvliegen.
Maar het is waarschijnlijker dat de ‘soennitische straat’ woedend wordt door de beelden van door Israël veroorzaakte burgerdoden en vernietiging, die de internationale media onvermijdelijk zullen uitzenden, wat de steun voor Israël van de soennitische staten, die vijanden van Iran zijn, verder zal beperken.

Libanese regering is verantwoordelijk
Het is behoorlijk pervers dat de Libanese regering de zeer terroristische organisatie heeft omarmd, die honderdduizenden Libanese burgerdoden kan veroorzaken door woonwijken te veranderen in oorlogsgebieden. ‘Zolang Israël land bezet en op de natuurlijke rijkdommen van Libanon aast, en zolang het Libanese leger niet de kracht heeft om op te staan ​​tegen Israël, zijn de wapens [van Hezbollah] van essentieel belang, omdat ze de acties van het leger aanvullen en er niet mee in strijd zijn,’ vertelde president Michel Aoun vorige maand voor de Egyptische televisie. ‘Hezbollah,’ zei hij, ‘heeft een complementaire rol naast het Libanese leger.’

Deze verklaring van Aoun betekent dat Libanon ‘de volledige verantwoordelijkheid neemt voor alle acties van Hezbollah, waaronder die tegen Israël, en voor de gevolgen voor Libanon en zijn gehele bevolking, ook al is de Libanese regering nauwelijks in staat tot enige controle op de beslissingen of op het beleid van de organisatie,’ zei INSS senior Research medewerker Assaf Orion.

Knessetlid Naftali Bennett, een veteraan van Israëls oorlog met Hezbollah in 2006, is van mening dat Libanons officiële toelating van Hezbollah en diens beleid om militaire middelen in woonwijken te plaatsen, alle eerdere beperkingen wegneemt voor Israëlische aanvallen op civiele gebieden. ‘De Libanese instellingen, hun infrastructuur, luchthaven, elektrische centrales, verkeersknooppunten, Libanese legerbases – die zouden allemaal legitieme doelen zijn als er een oorlog uitbreekt,’ zei hij. ‘Dat moeten we hen en de wereld nu al zeggen.’

In een toekomstige oorlog zal Hezbollah zeker de Israëlische burgerbevolking met een rakettenregen bombarderen. Als reactie zal Israël de lanceerinstallaties en wapenvoorraden midden onder de Libanese burgers moeten aanvallen. Maar zo hoeft het niet te gaan. Wereldwijde aandacht van journalisten en diplomaten voor de schendingen van Hezbollah zou tot internationale druk kunnen leiden, die uiteindelijk burgerdoden vermindert of zelfs voorkomt.

Voor degenen die zich echt zorgen maken over burgerdoden is het geen moeilijke beslissing. Hezbollah heeft in Syrië laten zien dat het een gevoelloze minachting heeft voor onschuldig leven:
• In 2011 hielp Hezbollah het Syrische regime een grotendeels vreedzaam protest dat aan de Syrische burgeroorlog voorafging, te onderdrukken. 
• Vorig jaar april zouden Hezbollah en het Syrische leger burgers hebben gedood, die de door soennieten bewoonde stad Madaya bij de Libanese grens wilden ontvluchten.
• In 2008 namen zijn strijders de macht over in enkele wijken van west Beiroet en doodden onschuldige burgers, nadat de Libanese regering het telecommunicatienetwerk van Hezbollah wilden sluiten.

De terreur van Hezbollah heeft tientallen jaren de levens van burgers geëist, zoals bij een zelfmoordaanslag in 1994 op het belangrijkste Joodse centrum van Argentinië, wat 85 mensen het leven kostte. Zoals de IDF stelt:‘Sinds 1982 hebben honderden onschuldige burgers het leven verloren en zijn er duizenden gewond door Hezbollah.’

Als de wereldmachten en de internationale media echt burgerslachtoffers willen voorkomen, moeten ze de voortdurende inspanningen van Hezbollah luidkeels veroordelen. Die zijn een flagrante schending van een VN-resolutie en beogen grote aantallen burgerdoden en verwoesting in Libanons volgende oorlog met Israël.