Israël en Duitsland werken samen aan nanotechnologie

Israël en Duitsland willen de komende drie jaar hun samenwerking op het gebied van de nanotechnologie uitbreiden. Daar is een budget van dertig miljoen euro voor uitgetrokken. Ondernemingen en instituten kunnen hun verzoek om subsidies indienen.

In Israël is men al langer bezig met het verder ontwikkelen van deze technologie. Maar nu wil de overheid dat de nanotechnologie ook wordt ingezet in de industrie.

Omdat Israël een leidende rol speelt op het gebied van nanotechnologie, zijn veel landen geïnteresseerd in samenwerking met de Joodse Staat. Israël heeft zes universitaire onderzoeksinstituten op het gebied van deze techniek, die tot de besten van de wereld behoren. Ook zijn er zo’n tweehonderd Israëlische projecten gestart in Israël. Deze start-ups zouden veel baat hebben bij kapitaal uit het buitenland.

Nanotechnologie is op veel manieren te gebruiken. Bestaande technologieën kunnen met nanotechnologie worden verbeterd, dat gebeurt al op medisch gebied, maar het kan ook op het gebied van milieu, energie, handel of textiel. Het kleinste deeltje van een materiaal kan met nano worden bewerkt. Zo kan glas bijvoorbeeld veel sterker worden gemaakt dan ijzer, maar tegelijkertijd veel lichter in gewicht.