Nobelprijzen toegekend: Nobele Joden?

 
 
 
Het is politiek gezien niet correct om zelfs maar te wijzen op de mogelijkheid dat de ene etnische groep uitblinkt boven de andere. Waarschijnlijk wijzen daarom weinig mensen op het feit, dat 37 procent van de Nobelprijswinnaars in 2017, Joden zijn. Verklaringen voor deze onevenredige Joodse bijdrage aan de mensheid spreken vaak over Joodse genialiteit. Hoewel degenen die de kwestie bespreken er waarschijnlijk geen idee van hebben, is dit vermoedelijk de meest logische verklaring voor de prestaties van wat de Bijbel ‘Gods uitgekozen volk’ noemt.

Deze genialiteit moet niet verward worden met biologie. Hij kan niet worden gevonden in de Joodse genen of in het DNA. Maar het is juist dit denkbeeld van biologisch elitisme die zovelen ertoe brengt om het Jodendom als een racistische religie te beschouwen. In plaats daarvan zeggen wij, dat deze onevenredige verdeling van genialiteit een teken is van een volk dat door God is gekentekend. Net zoals het Kaïnsteken het ooit was, staat het symbool voor een onverbrekelijk verbond tussen God en Israël, dat dienstbaar is aan het grotere doel om al het leven op aarde te verbeteren. En dat dit verbond met geheel Israël is, blijkt wel uit het feit, dat de meeste Joden die Nobelprijzen winnen, allesbehalve religieus zijn.

Van de elf mensen die dit jaar Nobelprijzen ontvangen, zijn Rainer Weiss (Joodse vader), Barry Barish, Michael Roshbash en Richard Thaler, Joden.
Weiss en Barish, die de prijs voor natuurkunde deelden met Kip Thorne, wonnen de Nobelprijs ‘voor doorslaggevende bijdragen aan de LIGO-detector en de waarneming van zwaartekrachtgolven’. Michael Roshbash, die de prijs voor geneeskunde deelde met Jeffrey Hall en Michael Young, won de Nobelprijs vanwege zijn ‘ontdekkingen van moleculaire mechanismen die de biologische klok sturen’. Thaler won de prijs voor economie ‘voor zijn bijdragen aan de gedragseconomie’.

Deze Joodse prestatie is des te opmerkelijker, gezien de sterke toename van de wereldbevolking, waarvan het percentage Joden juist dramatisch is afgenomen. Slechts tweetiende van één procent van alle mensen die vandaag leven, zijn Joden. Dit betekent dat het aantal Joden dat de Nobelprijs ontvangt ongeveer 20.000 procent hoger ligt dan wat je op grond van hun aantal zou verwachten. Joden moeten hun gevoel van trots over deze opmerkelijke prestatie niet verbergen, maar zij zullen er goed aan doen om te onthouden, dat ‘Hij het is Die u kracht geeft, en zo bevestigt Zijn verbond, dat Hij aan uw voorouders heeft gezworen’. (Deuteronomium 8:18)