Wanneer Arabieren Palestijnen worden..

door Jerold S. Auerbach / JNS

De Palestijnen hebben geen eigen geschiedenis en plunderen de Joodse geschiedenis om zichzelf te definiëren.20 mei 2022 

De Palestijnen zijn een uitgevonden volk en natie die gretig door de rest van de wereld zijn omarmd. Foto: Jamal Awad / Flash90

Met de recente uitbarsting van Palestijns geweld op de Tempelberg, gevolgd door de moord op drie Israëli’s uit de stad Elad, is het de moeite waard na te denken over de geschiedenis van een volk. Een volk dat tot voor kort niet bestond, maar dat vastbesloten lijkt te zijn zichzelf te definiëren door Joden te doden.

De moderne opvattingen over “Palestina” dateren uit het midden van de 19e eeuw, toen de Britse kunstenaar David Roberts het spoor volgde van de oude Israëlieten vanuit Egypte naar hun “Heilige Land”. Zijn lithografieën boden prachtige vergezichten van Hebron, Jeruzalem, Jericho, Nablus en andere oude Joodse plaatsen. Tot nu toe waren er nog geen “Palestijnse” locaties om op te nemen.

Niet lang daarna beschreef de Schotse schrijver Alexander Keith, die het Land Israël het “Heilige Land” noemde, de Joden als “een volk zonder land; zelfs als hun eigen land … een land is zonder volk.” De Britse Lord Shaftesbury noemde “de oude en rechtmatige heren van de grond, de Joden!” De Palestijnen werden niet genoemd.

Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog zei Chaim Weizmann, die decennia later de eerste president van Israël zou worden: “Er is een land dat Palestina heet, een land zonder volk, en aan de andere kant is er het Joodse volk, en dat heeft geen land.” Wat was er anders nodig, vroeg hij zich af, “dan het juweel in de ring te passen, om dit volk met dit land te verenigen?”

Hoewel Arabieren al eeuwenlang in kleine aantallen in Palestina woonden, met welvarende elitefamilies geconcentreerd in Jeruzalem, waren er vóór de Eerste Wereldoorlog geen tekenen van een Arabische nationale identiteit. Ironisch genoeg waren de ontluikende tekenen van Joods nationalisme – aangeduid als zionisme – de voornaamste stimulans. Maar het kostte tijd. Kort voor de geboorte van de staat Israël verklaarde de Arabische historicus Philip Hitti:“Er bestaat in de geschiedenis niet zoiets als Palestina, absoluut niet.” Zonder Palestina konden er geen Palestijnen zijn.

Pas toen Israël in de Zesdaagse Oorlog (juni 1967) de Arabische landen versloeg en vernederde en een eind maakte aan de Jordaanse controle over de Arabieren op de Westelijke Jordaanoever, begon zich een eigen Palestijnse identiteit af te tekenen. Hoe komt het, vraagt de schrijver Walid Shoebat uit Bethlehem zich af, “dat ik op 4 juni 1967 een Jordaniër was en van de ene dag op de andere een Palestijn werd”. Zelfs PLO militair commandant Zuhair Muhsin gaf toe: “Er zijn geen verschillen tussen Jordaniërs, Palestijnen, Syriërs en Libanezen. We maken allemaal deel uit van één natie.” De visie van een Palestijnse staat, erkende hij, was slechts “een nieuw instrument in de voortdurende strijd tegen Israël.”

Zonder een eigen geschiedenis, plunderden de Palestijnen de Joodse geschiedenis om zichzelf te definiëren. De oude Kanaänieten werden geïdentificeerd als de oorspronkelijke “Palestijnen”. Zo ook de Jebusieten, de Bijbelse bewoners van Jeruzalem. Op basis van deze fantasievolle beweringen werd een denkbeeldige “Palestijnse” geschiedenis van 5000 jaar in het Land Israël geïmplanteerd.

De identiteitsdiefstal van de Palestijnen heeft vreemde wendingen genomen. Zij hebben de nakba (“ramp” of “catastrofe”) van 1948, toen de Arabieren een oorlog van Joodse uitroeiing begonnen – en verloren -, absurd genoeg gelijkgesteld met de Holocaust. De ontkenning van de Holocaust vormde zelfs de kern van het proefschrift van Mahmoud Abbas, leider van de Palestijnse Autoriteit. Hij beweerde op absurde wijze dat de zionistische leiders “fundamentele partners” waren van de nazi’s, die gezamenlijk verantwoordelijk waren voor de slachting van 6 miljoen Joden.

De Palestijnen hebben zich gebaseerd op het model van de Israëlische Wet op de Terugkeer om te eisen dat miljoenen “vluchtelingen” – van wie er nog minder dan 30.000 in leven zijn – mogen terugkeren naar het land dat zij in 1947-48 hebben verlaten tijdens de Arabische oorlog om de Joden uit te roeien. Aan Arabische tienermeisjes is geleerd hun lot gelijk te stellen met dat van Holocaustslachtoffer Anne Frank.

Zo heeft een volk zonder nationale geschiedenis tot ver in de 20e eeuw getracht een goedgelovig wereldpubliek ervan te overtuigen dat de Palestijnen de rechtmatige erfgenamen zijn van de Joodse geschiedenis en het Joodse land. Ironisch genoeg werd zelfs de heilige Koran (die vaak melding maakt van Joden maar niet van Palestijnen) meer dan een millennium geleden door moslims geïnterpreteerd als een bevestiging dat het Land Israël door God aan “de kinderen van Israël” was gegeven als een eeuwigdurend verbond. Joden vermoorden werd niet genoemd. Maar zoals de geleerde en romanschrijfster Dara Horn haar nieuwe boek treffend titelt: ‘Mensen houden van dode Joden’.

Jerold S. Auerbach is de auteur van 12 boeken, waaronder “Print to Fit: The New York Times, Zionism and Israel (1896-2016).”