Trump: Onderhandelen of onze geldkraan gaat dicht

 
 
De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwde dinsdag, dat als de Palestijnse Autoriteit niet verzoenender wordt tegenover Israël en terugkeert naar de onderhandelingstafel, de Amerikaanse financiële steun aan de PA en ermee verbonden organisaties zal stopzetten.Afbeelding: Machmoud Abbas en president Donald Trump tijdens een bijeenkomst in Bethlehem op 23 mei 2017 (foto: Flash90)

De Palestijnse leiders noemden de recente erkenning door Trump van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël een belangrijke hinderpaal voor de vrede, en gingen zo ver dat ze elke verdere Amerikaanse rol in het vredesproces verwerpen.

Trump’s Witte Huis heeft geantwoord dat de Palestijnse Autoriteit zelf, al lang voordat hij ooit naar het Witte Huis kwam, een obstakel voor vrede was. Trump zei zelf dat dit bleek uit de recente weigering van het Palestijnse regime om zelfs maar naar de onderhandelingstafel te komen.

De president tweette dat ‘nu de Palestijnen niet langer bereid zijn om over vrede te spreken, waarom zouden we in de toekomst van die grote betalingen aan hen doen?’

De dreiging van Trump was ook geen Twitter-bombast. Eerder had de Amerikaanse ambassadeur Nikki Haley al gedreigd dat de VS de steunbetalingen aan UNWRA, het hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen, zouden opschorten als de Palestijnen zouden blijven weigeren aan de onderhandelingstafel met Israël te gaan zitten.

‘De president heeft gezegd dat hij geen enkele extra financiering wil geven tot de Palestijnen ermee instemmen om naar de onderhandelingstafel terug te keren,’ zei Haley dinsdag tijdens een persconferentie op. ‘De Palestijnen moeten nu hun wil tonen dat ze naar de [onderhandelings]tafel willen komen. Op dit moment komen ze niet naar de [onderhandelings] tafel maar vragen ze om hulp. We geven de hulp niet. We gaan ervoor zorgen dat ze aan tafel komen. En we willen vooruitgang boeken met het vredesproces.’

De Israëlische minister van Communicatie Ayoub Kara juichte deze nieuwe aanpak van Washington toe en tweette dat Trump eindelijk het ‘Palestijnse masker van hypocrisie’ had verscheurd.

Abbas: ‘Jeruzalem en zijn heilige plaatsen zijn niet te koop’
Deze bedreigingen hebben de Palestijnen erg boos gemaakt. Op het kantoor van de Palestijnse leider Machmoud Abbas werd een reactie gepubliceerd op Donald Trump: Jeruzalem en zijn heilige plaatsen zijn niet te koop, niet voor goud en niet voor zilver. Echte vrede en onderhandelingen zijn gebaseerd op Arabische en internationale legitimiteit met als doel een onafhankelijke Palestijnse Staat met Oost-Jeruzalem als hoofdstad. Als de Verenigde Staten hun belangen in het Midden-Oosten willen beschermen, moeten zij zich verplichten aan de grondslagen en het gezag van de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering van de VN. Als ze dat niet doen, zullen ze de gehele regio in de afgrond storten.’

Het Palestijnse parlementslid Hanan Ashrawi, hield zich aan de traditie van de Palestijnse Autoriteit om zelfs het meest recente verleden te negeren, en presenteerde de situatie in een vacuüm, suggererend dat de verklaring van Trump over Jeruzalem de enige reden was waarom het vredesproces tot stilstand was gekomen.
‘President Trump heeft ons streven naar vrede, vrijheid en rechtvaardigheid gesaboteerd. Nu durft hij de Palestijnen de schuld te geven voor de gevolgen van zijn eigen onverantwoordelijke daden.’ schreeuwde Ashrawi.