Palestijnse werknemers worden het hardst getroffen door UNHRC boycotlijst

Palestijnse werknemers bij Sodastream. Screenshot YouTube

In reactie op de vrijgave door de VN van haar lijst van Israëlische bedrijven die op de zwarte lijst van de VN staan omdat ze activiteiten ondernemen ‘over de Groene Lijn’, heeft Palestinian Media Watch dit rapport gepubliceerd: “Palestijnen werken het liefst voor Israëlische werkgevers”

Het rapport laat zien dat volgens Palestijnse werknemers, Palestijnse advocaten en het Palestijnse Bureau voor de Statistiek, Palestijnen genieten van betere werkomstandigheden en liever werken voor Israëlische werkgevers dan voor Palestijnse werkgevers, ook in Israëlische nederzettingen buiten de Groene Lijn. De lonen zijn bijvoorbeeld vier keer hoger bij Israëlische werkgevers dan bij Palestijnse werkgevers en Palestijnse werknemers ontvangen in dezelfde mate als Israëliërs sociale zekerheden wat betreft gezondheid, ziekteverlof en vakantie.

Door te proberen Israëlische bedrijven die ‘activiteiten’ hebben op de Westelijke Jordaanoever (Judea & Samaria) te schaden, schaadt de VN ook de vele duizenden Palestijnen die voor deze bedrijven werken en genieten van de betere arbeidsvoorwaarden die deze Israëlische ondernemingen Palestijnse bieden. Als de nieuwe inspanningen van de VN met hulp van de BDS leiden tot een grotere boycot van deze bedrijven, moeten ze uiteindelijk werknemers, waaronder Palestijnen, ontslaan. Bovendien komt er waarschijnlijk druk van de PA op Palestijnen die werken voor de bedrijven op de zwarte lijst om hun baan op te zeggen.

Een Israëlisch bedrijf dat op de zwarte lijst staat van de VN is de supermarkt Rami Levi, die juist bekend staat om zijn vreedzame coëxistentie van Palestijnse en Israëlische medewerkers in alle posities.

Hier wat voorbeelden van eerder verschenen artikelen in Palestijnse kranten:

  • “Wanneer Palestijnse werknemers de kans krijgen om voor Israëlische werkgevers te werken, stoppen ze snel met hun baan bij hun Palestijnse werkgevers”
    [PA krant, Al-Hayat Al-Jadida , 21 september 2014]
  • “Het gemiddelde dagloon voor [Palestijnse] werknemers op de Westelijke Jordaanoever was 98,8 sjekel, in de Gazastrook 56,7 sjekel en in Israël en de Israëlische nederzettingen 233,3 sjekel”
    [Palestijns centraal bureau voor de statistiek, 9 november 2017]
  • “Er zijn meer dan 120.000 vrouwen in de Palestijnse gebieden wiens maandelijkse salarissen minder is dan 500 sjekel.”
    [Officieel PA TV-nieuws, 3 november 2018]

Tijdens een officieel tv-programma van de Palestijnse Autoriteit (PA), getiteld Arbeidersaangelegenheden, dat zich richtte op interne arbeidskwesties voor Palestijnen, werd Israël geprezen vanwege haar betere arbeidsomstandigheden voor Palestijnen dan Palestijnse bedrijven.

De Israëlische arbeidswetgeving – positieve arbeidsomstandigheden, hogere lonen, gezondheidsvoorzieningen en meer vakantiedagen – waar Palestijnse werknemers van genieten als ze voor Israëliërs werken, werd geprezen door Palestijnse werknemers en hun advocaten. Deze bescherming wordt niet door Palestijnse werkgevers verleend aan haar medewerkers. Als gevolg van de betere behandeling door Israëliërs, kiezen de Palestijnen ervoor om voor hen te werken in plaats van voor Palestijnse werknemers.

In feite zijn de omstandigheden voor Palestijnse werknemers zoveel beter voor Palestijnen die voor Israëliërs werken dan voor Palestijnen, dat de officiële PA tv-zender herhaaldelijk verklaarde dat Palestijnen hun baan bij Palestijnse werkgevers zullen opzeggen wanneer ze de kans krijgen, om in plaats daarvan voor een Israëlische werkgever te werken. Deze conclusie werd ondersteund door enquêtes door het Palestijnse Centrale Bureau voor de Statistiek.

Het dagloon voor Palestijnen die voor Israëliërs werken, is meer dan het dubbele van het gemiddelde salaris op de Westelijke Jordaanoever van Palestijnse werkgevers en meer dan vier keer het gemiddelde salaris in de Gazastrook:

“Het gemiddelde dagloon voor werknemers op de Westelijke Jordaanoever was 98,8 sjekel vergeleken met 56,7 sjekel in de Gazastrook, het gemiddelde dagloon voor de werknemers in Israël en de Israëlische nederzettingen bereikte 233,3 sjekel in het 3e kwartaal van 2017.” [Palestijns centraal bureau voor de statistiek, arbeidskrachtenenquête (Juli-september, 2017), 9 november 2017, origineel in het Engels]

In 2018 bleef het dagloon stijgen voor Palestijnen die voor Israëlische werkgevers werken, van het eerste tot het tweede kwartaal van 2018:

Foto PMW

“Het gemiddelde dagloon voor werknemers op de Westelijke Jordaanoever bedroeg 107,9 sjekel vergeleken met 62,6 sjekel in de Gazastrook in het 2e kwartaal van 2018. Het gemiddelde dagloon voor de werknemers in Israël en de Israëlische nederzettingen bereikte 247,9 sjekel in het 2e kwartaal van 2018 vergeleken met 242,5 v in het 1e kwartaal van 2018.”
[Palestinian Central Bureau of Statistics, Labour Force Survey (april-juni, 2018) Ronde (Q2 / 2018), origineel in het Engels]

In tegenstelling tot de goede behandeling en lonen die Palestijnen genieten tijdens het werken voor Israëlische werkgevers, is er voortdurende kritiek op hun behandeling door Palestijnse werkgevers. Meer dan 120.000 Palestijnse vrouwen ontvangen bijvoorbeeld maandelijkse salarissen van minder dan 500 sjekel.

Secretaris-generaal van de Palestijnse Algemene Federatie van Vakbonden Shaher Sa’ad: “We hebben het over fatsoenlijk werk en het recht op een vakbond voor werkende vrouwen op hun werkplek, omdat we weten dat er meer dan 120.000 vrouwen in Palestina zijn wiens salarissen zijn minder dan 500 Israëlische sjekel. Ze hebben steun nodig zodat ze op zijn minst een minimumloon en hun rechten eisen.”
[Officieel PA TV-nieuws, 3 november 2018]

Er moet ook worden opgemerkt dat de PA zelf de voordelen geniet van Palestijnen die voor Israëlische werkgevers werken. 75% van de inkomstenbelasting betaald door Palestijnen die in Israël werken wordt overgedragen aan de PA. Alleen al in 2017 voorzag deze bepaling de PA van niet minder dan 135.000.000 sjekel. In 2018 tot oktober 2019 maakte Israël aan de PA 277.740.024 sjekel over.

Conclusie:

Zoals blijkt uit officiële media en statistieken van de Palestijnse Autoriteit (PA), worden Palestijnse werknemers – of ze nu in Israël werken binnen de Groene Lijn of in Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever (Judea & Samaria) – meer dan het dubbele betaald door Israëlische werkgevers dan zoals ze zouden ontvangen als ze voor een Palestijn zouden werken. Ze genieten ook rechten en voordelen die gelijk zijn aan anderen wanneer ze voor Israëliërs werken, zonder enige vorm van discriminatie op basis van geslacht, religie of nationaliteit.

Wanneer Palestijnen voor Israëliërs werken, is de enige situatie waarin Palestijnse arbeiders, vooral vrouwen, niet hun volledige loon zouden ontvangen dat wordt betaald door de Israëlische werkgever, wanneer een Palestijnse tussenpersoon het kan ‘stelen’.

Wanneer we kijken naar de werkervaring voor Palestijnen die voor Israëliërs en Palestijnen werken, volgens de getuigenissen in het rapport, is het duidelijk waarom de officiële PA dagelijks schreef dat Palestijnse arbeiders, wanneer ze de kans krijgen, liever in Israel of de nederzettingen werken.